Een gekoppelde woning of ‘dubbelwoonst’: dit is het en daarom is het interessant

Gekoppelde woningen, ook wel een dubbelwoonst of tweewoonst genoemd, zijn hot. Verrassend is dat allerminst, want zowel het huidige economische klimaat als de vergrijzing in de maatschappij maakt het fenomeen bijzonder interessant. Omdat de vraag stijgende is, geven we bij Inarto Architecten alleszins graag een woordje uitleg. 

Wat is een tweewoonst?

Een tweewoonst, dubbelwoonst of gekoppelde woning zijn twee woningen onder één dak. Letterlijk dan, want het is een woning die aan de buitenzijde als één grote woning ontworpen is, maar in werkelijkheid uit twee wooneenheden bestaat. De wooneenheden kunnen naast elkaar, dan wel óp elkaar ontworpen worden.

Prioritair bij gekoppelde woningen is het behoud van privacy. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid om beide wooneenheden aan elkaar te koppelen aan de binnenzijde. Dat kan aan de hand van een afsluitbare binnendeur, trappenhal of branddeur. Zo hebben beide bewoners alle privacy, terwijl bij elkaar op bezoek komen altijd gemakkelijk is. 

Wat de tuin en het terras betreft, kan er gekozen worden voor één gemeenschappelijke tuin/terras of – zoals in de meest recente tweewoonst die we mochten ontwerpen – voor twee aparte tuinen. De keuze die daar gemaakt wordt, hangt vaak af van de relatie tussen de bewoners van beide wooneenheden. Hoe beter ze elkaar kennen, hoe vaker een gemeenschappelijke tuin aan bod komt.

Jesse Mampay - Inarto Architecten
Jesse Mampay - Inarto Architecten

Waarom is een gekoppelde woning interessant?

Meer dan ooit vindt de Vlaming een gekoppelde woning interessant. “Dat zien we ook in de aanvragen die we bij Inarto op de plank krijgen”, zegt mede-zaakvoerder Jesse Mampay. “In de eerste plaats is de huidige populariteit te danken aan het feit dat je ‘voor het zicht’ een grote woning hebt, terwijl het in werkelijkheid over twee aparte wooneenheden gaat. Een diepere analyse brengt echter nog andere redenen aan het licht.”

Vaste kosten die inherent verbonden zijn aan de bouw van een woning kunnen aanzienlijk gedrukt worden.

“Zo zijn gekoppelde woningen in de eerste plaats een interessante piste vanuit kostenperspectief. Vaste kosten die inherent zijn aan de bouw van een nieuwe woning kunnen immers aanzienlijk gedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan de werfinrichting, controle van werfleiding of architect en studiekosten zoals de grondsondering. Transportkosten vallen eveneens lager uit wanneer er voor twee gebouwd wordt op eenzelfde adres. Ook voor wat de aankoop van bouwmaterialen betreft, scheelt zo een gekoppelde woning een slok op de borrel. Het is dan ook weinig verrassend dat gekoppelde woningen aan populariteit winnen in tijden wanneer de media regelmatig rapporteert over hoge rentes en prijsstijgingen in de bouwsector. Voor wie daar gevoelig aan is en toch het maximale uit zijn budget wil halen, is een tweewoonst potentieel interessant.” 

In een tweede laag zorgen gekoppelde woningen ook voor uniformiteit in de architectuur. “Zo ben je er zeker van dat de buren over een woning in dezelfde bouwstijl beschikken. Dat is uiteraard alleen maar van belang voor mensen die daar ook effectief belang aan hechten”, zegt Jesse. “Los daarvan is het bouwproces sowieso aangenaam. Beide bouwheren zitten immers in hetzelfde bouwtraject, waardoor er niemand last kan hebben van de hinder die de bouw van een nieuwe woning met zich meebrengt. Integendeel zelfs. Beide bouwheren hebben nauw contact met elkaar waardoor er een soort wij-gevoel ontstaat. In de meeste gevallen schept dat een goede band met de toekomstige buren.” 

Wanneer is een gekoppelde woning interessant?

Op de vraag wanneer zo’n gekoppelde woning interessant kan zijn, kijkt Jesse vooral naar de vergrijzing in de maatschappij. 

De mens wordt ouder en daar probeert men steeds vroeger op te anticiperen, los van woonzorgcentra of serviceflats.

“De mens wordt ouder en daar probeert men steeds vroeger op te anticiperen, los van woonzorgcentra of serviceflats. Waar men tot een tijdje geleden nog vaak retroactief dacht aan het plaatsen van een bijhuis achteraan de tuin, ontdekt men nu ook steeds vaker proactief de voordelen van bouwen met hun ouders (of met hun kinderen, afhankelijk hoe je het bekijkt). Dat zorgt voor een win/win-situatie op korte én lange termijn. De kinderen genieten immers veelal van de steun van hun ouders. Dit zowel op financieel gebied – want de kosten worden gedeeld – als in een latere fase op gebied van zorg voor de kleinkinderen, in het huishouden etc. Ook andersom geldt dat voordeel, want de ouderen hebben steeds iemand dichtbij. En al die tijd blijft de privacy toch beschermd.”

“En ook nadat de ouders of grootouders komen te overlijden, is een gekoppelde woning nog voordelig”, zegt Jesse. “In dat geval komt de woning meestal ter beschikking van de kinderen of kleinkinderen en kan er beslist worden om de tweede woning eventueel (tijdelijk?) te verhuren of als starterswoning te gebruiken voor de eigen kinderen.” 

Zijn er ook nadelen verbonden aan een dubbelwoonst?

Ondanks de vele voordelen die gekoppelde woningen te bieden hebben, zijn er ook enkele valkuilen aan verbonden. “Daarvoor moeten we uiteraard niet blind zijn”, zegt Jesse. “Toch zijn die nadelen nagenoeg allemaal op te lossen met goede, eerlijke afspraken aan het begin van het traject.”

“Zo is het in de eerste plaats het element van timing. Het is immers gewoon niet evident om gelijktijdig te bouwen. Er spelen namelijk toch veel randfactoren mee die ervoor zorgen dat iemand wel of niet klaar is om te bouwen. Laat staan dat beide partijen in precies dezelfde bouwstijl willen bouwen. Zo is er bijvoorbeeld enorm veel keuze aan gevelstenen, voegtypes, dakpannen, ramen en deuren, … Die keuzes kunnen het proces al in een vroeg stadium bemoeilijken.”

“Daarnaast kan het nauw contact tussen beide partijen na verloop van tijd ook aanleiding geven tot frustraties. Op korte, maar zeker ook op lange termijn, kan dat gevaarlijk zijn. Goede afspraken en het opstellen van de juiste contracten kunnen daar soelaas brengen. Wij geven alvast mee dat de bouwheren dienen te beseffen dat een gekoppelde woning een goede oplossing kán zijn, maar dat ze steeds voor zichzelf bouwen. En niet voor een ander. Pas bij voldoende common ground is een gekoppelde woning een goede keuze.”

De bouw van jouw (gekoppelde) woning bespreken?

Neem contact op via het contactformulier. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk opnieuw voor het inplannen van een eerste, verkennend gesprek.